Author Topic: JAXA and SRON Release Joint Statement to Confirm their Intention to Collaborate  (Read 421 times)

Online jacqmans

 • Moderator
 • Global Moderator
 • Senior Member
 • *****
 • Posts: 18255
 • Houten, The Netherlands
 • Liked: 3910
 • Likes Given: 212
October 5, 2018 (JST)

JAXA and SRON Release Joint Statement to Confirm their Intention to Collaborate in Space Science and Exploration.

On Friday October 5th, JAXA and the Netherlands Institute for Space Research (SRON) confirmed their intention to collaborate in space science and exploration. With the Dutch minister of Education, Culture and Science Ingrid van Engelshoven and Netherlands
Ambassador to Japan Aart Jacobi present, JAXA Vice President Hitoshi Kuninaka and SRON Director Rens Waters signed the joint statement at Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Tokyo.

Both agencies have confirmed the importance of continuing and strengthening collaborative relationship in the future science missions such as SPICA, XRISM, and Athena through jointly considering; potential cooperation on the hardware, proposal and
design of missions for future implementation, and development of critical technology for future missions.

JAXA and SRON have developed the relationship over a long time in space science. Releasing this statement will enhance and accelerate the cooperation. From the dawn of X-ray astronomy, the Netherlands and Japan shared a long history of cooperation.
Cooperating in a wide range of field in space science will bring about fruitful scientific results.

Presenters
Dr. Hitoshi Kuninaka, Director General, ISAS/JAXA
Prof. dr. L.B.F.M. Waters, Institute Director, SRON

Joint Statement by SRON Netherlands Institute for Space Research and Institute of Space and Astronautical Science of Japan Aerospace Exploration Agency on Space Exploration on Coordinated Development of Missions in the Domain of High-energy and Low-energy
Astrophysics
URL:
http://global.jaxa.jp/press/2018/10/20181005_sron.html#at

Reference links for further information:

Netherlands Institute for Space Research
https://www.sron.nl/

International Cooperation
http://global.jaxa.jp/activity/int/index.html

URL:
http://global.jaxa.jp/press/2018/10/20181005_sron.html

National Research and Development Agency Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Publisher :
 Public Affairs Department
 Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
 Ochanomizu sola city,
 4-6 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8008 Japan

Online jacqmans

 • Moderator
 • Global Moderator
 • Senior Member
 • *****
 • Posts: 18255
 • Houten, The Netherlands
 • Liked: 3910
 • Likes Given: 212
SRON en JAXA bevestigen samenwerking

 Published: 03 October 2018 

Op vrijdag 5 oktober bevestigen ruimte-onderzoeksinstituut SRON en de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA hun nauwe samenwerking door het ondertekenen van een verklaring. Minister van OCW Ingrid van Engelshoven is in Tokio aanwezig bij de ondertekening door SRON-directeur Rens Waters en JAXA-vicepresident Hitoshi Kuninaka. SRON en JAXA werken nu gezamenlijk aan de realisatie van onder meer de infraroodtelescoop SPICA en de röntgensatellieten XRISM en Athena. Beide partijen willen deze samenwerking in de toekomst voorzetten.

De samenwerking heeft betrekking op drie gebieden. Ten eerste op de ontwikkeling van instrumentatie: beide partijen zijn onderdeel van een consortium dat de röntgencamera X-IFU ontwikkelt voor de Europese ruimtetelescoop Athena, die volgens de huidige plannen in 2031 wordt gelanceerd en gaat kijken naar samenklontering van materie en de evolutie van zwarte gaten. Bovendien levert SRON het filterwiel voor de Resolve-spectroscoop van de Japanse missie XRISM, die wetenschappers vanaf 2021 onder meer inzicht geeft in de uitstroom van gas uit de kernen van sterrenstelsels.

Ten tweede dienen SRON en JAXA gemeenschappelijk voorstellen in voor bijdragen aan toekomstige ruimtemissies, zoals de Europese infraroodtelescoop SPICA, die inmiddels is doorgedrongen tot de laatste selectieronde voor een middelgrote missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Bij een definitieve selectie gaat SPICA rond 2030 de ruimte in om onder andere de vorming van de eerste sterrenstelsels te bestuderen.

Ten derde wisselen de organisaties kennis en hardware uit om de ontwikkeling van nieuwe technologie te bevorderen. Zo werken ze momenteel aan een nieuwe techniek om detectoren uit te lezen.

SRON-directeur Rens Waters: "De samenwerking tussen SRON en JAXA is de afgelopen jaren erg vruchtbaar gebleken. Ik verwacht dat de samenwerking in de toekomst – hopelijk met de definitieve selectie van SPICA - nog een extra dimensie gaat krijgen. Ik zie daar erg naar uit."


SRON and JAXA confirm collaboration

On Friday October 5th, SRON Netherlands Institute for Space Research and the Japanese space organization JAXA confirm their close collaboration in a joint statement. The Dutch minister of Education, Culture and Science Ingrid van Engelshoven will be present in Tokyo when SRON director Rens Waters and JAXA Vice President Hitoshi Kuninaka sign the document. SRON and JAXA are working together on the realization of for instance the infrared telescope SPICA and the X-ray satellites XRISM and Athena. Both parties want to continue this cooperation in the future.

The collaboration covers three areas. Firstly, it involves instrument development: both parties are part of a consortium that develops the X-ray camera X-IFU for the European space telescope Athena, which will be launched in 2031 according to the current schedule and will look at clustering of matter and black hole evolution. Moreover, SRON delivers the filter wheel for the Resolve instrument of the Japanese mission XRISM, that will provide scientists from 2021 onwards with new insights into for example the outflow from active galactic nuclei.

Secondly, SRON and JAXA jointly submit proposals for contributions to future space missions, such as the European infrared telescope SPICA, which has made it into the final selection round for a medium-sized mission of the European Space Agency (ESA). In case of a final selection, SPICA will be launched into space around 2030, where it will study the formation of the first galaxies.

Third, the organizations exchange knowledge and hardware to stimulate development of new technology. For example, they are currently developing new technology to read out data from detectors.

SRON director Rens Waters: “The collaboration between SRON and JAXA has proved to be very fruitful over the past few years. I expect our cooperation to get an extra dimension in the future – hopefully with the final selection of SPICA.”

Tags: